Orsaker

Anledningar och orsaker till vaginism

Musklerna som påverkas vid vaginism är de som finns runt den yttre tredjedelen av vagina. Vaginism kan vara partiell eller total, vilket innebär att tillståndet stör respektive omöjliggör penetration. Med penetration menas inte bara samlag, utan även andra former såsom gynekologiska undersökningar eller till och med införandet av en tampong.

Det är viktigt att inte glömma att vaginism är ett medicinskt tillstånd, och att det finns behandling. En slida är inte för trång, utan det är ofrivilliga muskelsammandragningar som försvårar eller omöjliggör samlag eller annan penetration. Detta är ett problem som bör tas på allvar av såväl kvinnan som hennes eventuella partner, och man bör aldrig tveka att söka hjälp. Kvinnor med vaginism kan njuta av ett sexuellt förspel, och även få orgasm, så länge penetration undviks.

De vaginala slemhinnorna förändras ett antal gånger under en kvinnas liv. Förändringarna inträffar i samband med förändringar kring kvinnans produktion av sexuella hormoner. I puberteten börjar produktionen av östrogen, vilket medför att de vaginala slemhinnorna utvecklas. Trots att slidan inte innehåller några körtlar är ytan alltid täckt av ett fuktlager. Vid sexuell upphetsning får vagina ytterligare fukt, så kallad lubrikation, för att ett smärtfritt samlag ska kunna äga rum. Vid klimakteriet avslutas produktionen av sexuella hormoner och slemhinnorna kan bli torrare, och därav kan smärtor vid samlag uppstå.

Ofta uppstår vaginism på grund av psykologiska orsaker. Det kan handla om bristande utbildning, vilket leder till rädsla, ett förhållande kvinnan inte känner sig trygg i, eller rädsla för skador exempelvis efter en förlossning eller annan operation. Andra psykologiska orsaker som kan leda till vaginism kan vara om kvinnan tidigare blivit utsatt för sexuellt tvång eller andra traumatiska upplevelser.

Det finns ofta hos kvinnor en naturlig rädsla för det första samlaget. Rädslan för penetration är vanlig, och smärtan som uppstår i samband med kvinnans första samlag beror ofta på att hennes vaginala muskler spänns som en reaktion på rädslan att uppleva smärta. Detta kan leda till en ond cirkel, där rädslan för smärta skapar muskelsammandragningar som i sin tur skapar smärta vid penetration. Detta kan skapa ett undvikande och en rädsla inför penetrerande sex, trots att kvinnan kan njuta av icke-penetrerande sex.

Ofta är det svårt att finns en ensam orsak till vaginism hos kvinnor. Det gäller att se hela kvinnans livssituation och försöka finna orsaken eller orsakerna till vaginismen. Vaginism kan drabba såväl erfarna kvinnor som oskulder.

En orsak till slidkramp kan vara vestibulit (”brinnande vulva”), som skapar smärtor vid samlag. Associationerna mellan sex och smärta kan skapa slidkramp, då kroppen försöker värja sig mot smärtan i samband med penetration. Detta kallas sekundär vaginism, medan primär vaginism endast är muskelkramper utan andra sjukdomar (som vestibulit etc.). Det är också viktigt att, precis som då det gäller andra muskler i kroppen, veta hur man slappnar av i bäckenbottens muskulatur. Att ständigt gå med spända muskler försämrar blodgenomströmningen, och därmed syresättningen, och kan leda till minskad känslighet, värk och/eller vaginism.